Harmonogram

Prace związane z realizacją Plany Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego podzielone zostały na 2 etapy:

Etap I – Opracowanie metodyki tworzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla województwa wielkopolskiego.

Etap ten został zakończony w sierpniu 2013 roku. W trakcie realizacji etapu I skupiono się na wypracowaniu metodyki, która pozwoliła w sposób spójny przygotować PTWW. W tym celu przeprowadzono szerokie studium literaturowe oraz szereg rozmów z ekspertami zajmującymi się tematyką związaną z modelowaniem  ruchu oraz planowaniem transportu. Punktem wyjściowym do metodyki były uregulowania prawne dotyczące przygotowywania Planu Transportowego. Następnie przeprowadzono analizę źródeł i sposobów pozyskiwania informacji do przygotowania planu transportowego. Przy tak przyjętym zadaniu badawczym okazało się, że konieczne jest zastosowanie narzędzia, które pomagałyby w testowaniu różnorakich potencjalnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w planie transportowym. Według najnowszych tendencji w takim wypadku rekomendowane jest stworzenie modelu ruchu dla analizowanego obszaru. Do modelowania należy pozyskać odpowiednie dane. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie badań mieszkańców zadanego obszaru.

Etap II – Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa wielkopolskiego.

W  celu opracowania kompleksowego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego  przeprowadzone zostaną następujące prace, podzielone na zadania:

  • Zadanie 2 – Badania mieszkańców województwa wielopolskiego,
  • Zadanie 3 – Badania na sieci transportowej,
  • Zadanie 4 – Budowa modelu ruchu dla systemu transportowego województwa wielkopolskiego,
  • Zadanie 5 – Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 
  • Zadanie 6 – Zarządzanie projektem i konsultacje społeczne,

Zakończenie prac planowane jest na maj 2014 r.

Back to top