Ankieta transportowa

Badania ankietowe pasażerów rozpoczną się dnia 1 października i potrwają do 31 listopada. Prowadzone będą od wtorku do czwartku w godzinach 6:00 – 18:00.

Badania gospodarstw domowych
Zgodnie z celem badania ankietowego prowadzonego w gospodarstwach domowych, kwestionariusz zawiera pytania dotyczące:

 • oceny obecnie funkcjonującego transportu zbiorowego o charakterze regionalnym,
 • brakujących połączeń regionalnych,
 • składu gospodarstwa domowego, w szczególności: wieku, wykształcenia, zajęcia i posiadania prawa jazdy przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w wieku 13 lat i więcej,
 • liczby wykonywanych podróży przez wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • liczby samochodów osobowych będących w dyspozycji członków gospodarstwa domowego.


Ponadto wszyscy członkowie badanych gospodarstw domowych, którzy w dniu poprzedzającym badanie wykonywali podróże ponadgminne, będą odpowiadać na szczegółowe pytania dotyczące wykonywanych podróży w okresie całej doby. Kwestionariusz zwany „dzienniczkiem podróży” zawiera m.in. następujące pytania:

 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • powody (motywacje) wykonania podróży,
 • czas podróży,
 • wykorzystane środki transportu w ramach każdej podróży.


Badania prowadzone wśród pasażerów autobusów i pociągów
Kwestionariusz wywiadu prowadzonego przez ankieterów z pasażerami środków transportu zbiorowego zawiera wyłącznie pytania dotyczące przebiegu realizowanej podróży:

 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • powody (motywacje) wykonania podróży,
 • wykorzystane środki transportu w ramach każdej podróży.


Ankieterzy zaopatrzeni w identyfikatory będą pytać mieszkańców Wielkopolski między innymi o to:

 • z jakiego środka transportu Państwo najczęściej korzystają i dlaczego,
 • dokąd Państwo jeżdżą komunikacją publiczną,
 • co Państwa zdaniem należałoby poprawić w obecnie funkcjonujących połączeniach na terenie województwa,
 • jak wyglądają Państwa codzienne podróże zbiorową komunikacją publiczną.

 

Back to top