Budowa modelu ruchu

 Zakończone zostały prace związane z budową modelu ruchu dla województwa wielkopolskiego. Model powstał przy wykorzystaniu oprogramowania PTV Visum 13 bazując na metodyce czterostadiowej. W ramach prognoz zapropnowano trzy scenariusze tj. najbardziej realny oraz zmniejszonej i zwiększonej mobilności ponadpowiatowej.

Back to top