Badania pasażerów transportu publicznego na terenie Wielkopolski

Informujemy o rozpoczynającym się kolejnym etapie projektu zmierzającego do opracowania PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Przystępujemy do przeprowadzenia badań ankietowych oraz wywiadów wśród pasażerów komunikacji zbiorowej województwa wielkopolskiego (autobusowych i kolejowych) oraz badań w gospodarstwach domowych.  Badania zostaną przeprowadzone w dniach od 1 października 2013 do 30 listopada 2013 roku przez ankieterów. Badania będziemy prowadzić na terenie Wielkopolski:

  • na przystankach autobusowych i kolejowych,
  • w środkach komunikacji zbiorowej (autobusy i pociągi),
  • w gospodarstwach domowych. 

Państwa zaangażowanie, współpraca i udzielona pomoc będą miały istotny wpływ na opracowanie planu transportowego województwa, co przyczyni się do stworzenia nowej jakości w transporcie publicznym.

Szczegółowe informacje na temat badań znajdą Państwo w dziale „Ankieta transportowa”.

Back to top